NL

FR

EN

HOMOLOGATIE KADERRICHTLIJN 2007/46/EC

Europa legt de verplichting op aan alle carrosseriebouwers om te voldoen aan de kaderrichtlijn 2007/46/EC.

Het doel hiervan is de regelgeving met betrekking tot motorvoertuigen in de Europese Untie te harmoniseren. Dat houdt een verplichting in voor elke carrosseriebouwer om een specifiek kwaliteitssysteem te hanteren (“Conformity of Production”). De richtlijn is gericht op bedrijfsvoertuigen: bestelwagens, vrachtwagens, opleggers en aanhangwagens.

Opgelet:

zonder deze erkenning is het niet langer mogelijk wagens op de markt te brengen.

‘EDS Truck & Trailerconsulting’ begeleidt u om COC-aanvragen in te dienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Dankzij Trailerwin wordt tegemoet komen aan deze richtlijn kinderspel.

Trailerwin

Trailerwin is an axle load-calculation -
program for professional  
body manufacturers...
Read more meer >>

 

Demo

Download demo 


FREE quote

We can pay you a visit for a demo

EDS Truck & Trailer Consulting: 30 years of experience in automotive

Manual

This manual guarantees an answer to each question!

Click here for more details!