NL

FR

EN

HOMOLOGATIE KADERRICHTLIJN 2007/46/EC

Europa legt de verplichting op aan alle carrosseriebouwers om te voldoen aan de kaderrichtlijn 2007/46/EC.

Het doel hiervan is de regelgeving met betrekking tot motorvoertuigen in de Europese Untie te harmoniseren. Dat houdt een verplichting in voor elke carrosseriebouwer om een specifiek kwaliteitssysteem te hanteren (“Conformity of Production”). De richtlijn is gericht op bedrijfsvoertuigen: bestelwagens, vrachtwagens, opleggers en aanhangwagens.

Opgelet:

zonder deze erkenning is het niet langer mogelijk wagens op de markt te brengen.

‘EDS Truck & Trailerconsulting’ begeleidt u om COC-aanvragen in te dienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Dankzij Trailerwin wordt tegemoet komen aan deze richtlijn kinderspel.

Trailerwin

TrailerWin is een aslastberekenings-
programma voor de professionele 
carrosseriebouwer...
Lees meer >>

 

Demoversie

Download demoversie 


GRATIS offerte,

wij komen voor een demonstratie

EDS Truck & Trailer Consulting: 30 jaar ervaring in de automotive industrie

Handboek

Alle vragen worden in deze handboek beantwoordt!

Bekijk het hier!